ویدوید

وقتی یه آهنگ جدید میاد و گندشو درمیارن!!

2 سال پیش 1401 2 0

توضیحات

دیدین بعضی ها وقتی یه آهنگ جدید میاد تا گندشو در نیارن و خواننده رو از کاری که کرده پشیمون نکنن ول نمی کنن؟!!

نظرات (0)